Organizatorja:
Partnerji:

Do konca glasovanja še:

0dni 0 ur 0 minut

Kontakti

Pravila glasovanja GVL 2023

Organizator izbora in imetnik blagovne znamke Gospodarsko vozilo leta (v nadaljevanju: GVL) je podjetje Tehnis media d. o. o., oziroma revija Transport & Logistika. Soorganizator in medijski partner je revija Mehanik in voznik, revija Obrtnik-podjetnik je medijski partner.

Uredništva revij so skupaj določila člane žirije in nadzorni svet.

 

Člani strokovne žirije so:

- Marko Krautberger
- Boštjan Paušer

 

Nadzorni svet:

- Janko Zrim
- Jože Petrovčič
- Bojan Pečnik

Člani strokovne žirije izberejo finaliste v treh kategorijah gospodarskih vozil – Tovornjak leta, Dostavnik leta in Avtobus leta, in sicer na podlagi vnaprej določenih kriterijev:

- predstavitev ali začetek prodaje vozila v Sloveniji (ali tujini) v tekočem letu (tekoče leto se šteje od zaključka prejšnjega izbora GVL do začetka novega izbora GVL),

- kvalifikacija vozila v ustrezno kategorijo izbora,

- možnost praktičnega preizkusa in/ali pregleda vozila (v Sloveniji ali tujini).

 

Pri izboru za GVL se upoštevajo glasovi oddani preko uradne spletne strani www.gvl.si in www.etransport.si ter glasovi članov strokovne žirije.

Udeleženci lahko glasujejo preko uradnih spletnih strani, kjer je glasovanje omejeno na uporabnika/računalnik enkrat dnevno.

Točkovanje se izvede na podlagi zbranih glasov do zaključka glasovanja za vsako kategorijo posebej in se na koncu seštejejo.

 

Točkuje se po naslednjem pravilu:

1. mesto – 5 točk

2. mesto – 3 točke

3. mesto – 1 točka

 

V primeru, da imata dve vozili enako število točk, zmaga tisto vozilo, ki je prejelo več točk članov strokovne žirije, če pa tudi to ne zadostuje, zmaga vozilo, ki je med člani žirije prejelo več najvišjih točk.

 

Glasovalni kriteriji članov strokovne žirije so:

- napredna tehnologija,

- ekološka ustreznost,

- varnost,

- gospodarnost in stroški vzdrževanja,

- uporabnost in potrebe slovenskega trga ter

- vrednost za ceno.

 

Glasovanje preko spletnih strani poteka od 1. 3. 2023 do 10. 5. 2023.

Zmagovalci izbora GVL imajo pravico uporabljati naziv in logotip v tekočem letu in ga tudi ustrezno promovirati. Logotip za posamezno kategorijo in način grafične porabe zagotovi organizator.

Udeležba in glasovanje na izboru GVL je prostovoljno, pravico do razlage pravil ima organizator, pritožbe na razglasitev niso možne.