Organizatorja:
Pokrovitelj:
Partnerji:

Do konca glasovanja še:

0dni 0 ur 0 minut

Kontakti

Pravila glasovanja GVL 2019

Organizator izbora in imetnik blagovne znamke Gospodarsko vozilo leta (GVL) je podjetje Tehnis d.o.o., oziroma revija Transport & Logistika. Soorganizator in medijski partner je revija Mehanik in voznik, revija Obrtnik-podjetnik je medijski partner.

Uredništva revij so skupaj določila člane žirije in nadzorni svet.

 

Člani strokovne žirije:

- Marko Krautberger
- Matej Jurgele

 

Nadzorni svet:

- Janko Zrim
- Jože Petrovčič
- Bojan Pečnik

 

Člani strokovne žirije izberejo finaliste v štirih kategorijah gospodarskih vozil – Tovornjak leta, Dostavnik leta, Avtobus leta ter Električno vozilo leta in sicer na podlagi vnaprej določenih kriterijev:

- predstavitev ali začetek prodaje vozila v Sloveniji v tekočem letu (tekoče leto se šteje od zaključka izbora GVL 2018 do pričetka novega izbora GVL 2019),
- kvalifikacija vozila v ustrezno kategorijo izbora,
- možnost praktičnega preizkusa in pregleda vozila (v Sloveniji ali tujini).

 

Pri izboru za GVL 2019 se upoštevajo glasovi bralcev, ki prispejo na glasovnicah po pošti, glasovi oddani preko uradne spletne strani www.gvl.si  in www.etransport.si  ter glasovi članov strokovne žirije.

Udeleženci lahko glasujejo preko glasovnic, priloženih v revij Transport & Logistika (glasovanje je neomejeno), ali preko uradnih spletnih strani, kjer je glasovanje omejeno na uporabnika/računalnik enkrat dnevno.

Točkovanje se izvede na podlagi prispelih glasov do zaključka glasovanja za vsako kategorijo posebej in se na koncu seštejejo. 

 

Točkuje se po sledečem pravilu:

  • 1. mesto - 5 točk
  • 2. mesto - 3 točke
  • 3. mesto - 1 točka

 

V primeru, da imata dve vozili enako število točk, zmaga tisto vozilo, ki je prejelo več točk članov strokovne žirije, če pa tudi to ne zadostuje, zmaga vozilo, ki je med člani žirije prejelo več najvišjih točk.

 

Glasovalni kriteriji članov strokovne žirije so:

  • - napredna tehnologija,
  • - ekološka ustreznost,
  • - varnost
  • - gospodarnost in stroški vzdrževanja
  • - uporabnost in potrebe slovenskega trga,
  • - vrednost za ceno.

 

Glasovanje preko fizičnih glasovnic po pošti poteka v mesecu marcu in aprilu 2019. Glasovanje preko spletnih strani poteka od 1.3.2019 do 30.4.2019.

Zmagovalci izbora GVL imajo pravico uporabljati naziv in logotip v tekočem letu in ga tudi ustrezno promovirati. Logotip za posamezno kategorijo in način grafične porabe zagotovi organizator. 

Udeležba in glasovanje na izboru GVL 2019 je prostovoljno, pravico do razlage pravil ima organizator, pritožbe na razglasitev niso možne.